מי אנחנו

ועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר הוא הגוף המייצג והמבצע של הארגון, והמחליט בכל ענייני הארגון בתקופה שעבורה נבחר. הועד אחראי בפני האסיפה הכללית ומוסר לה דו"ח על פעולותיו. ועד חדש נבחר מדי שנתיים והחלטותיו מתקבלות ברוב דעות.

מה אפשר למצוא באתר

האתר נועד לשרת את חברי הארגון, ומציע מידע בנושאי תנאי עבודה, פנסיה, ביטוחים, קרנות השתלמות, הלוואות והטבות שונות.

יצירת קשר

דיוורים היוצאים מטעם הארגון

- הוראות הצטרפות לרשימת התפוצה של חברי הארגון (TAUFAC-L)

- הוראות הצטרפות ל"רשימת הפעילים" הפתוחה של חברי הסגל (TAUFAC-A)

הטרדה מינית

- מטרידים אותך? זה מטריד אותנו. דף האוניברסיטה בנושא הטרדות מיניות.


רשימת חברי הועד

פרופ' ארז עציון, מדעים מדויקים - יו״ר

ד״ר מיכל אלון, מדעי הרוח - סיו״ר

פרופ' אורי גופנא, מדעי החיים - מזכיר

פרופ׳ שגב ברק, מדעי החברה - גזבר

פרופ' יאירה אמית, גמלאים

פרופ' עוזי אבן, גמלאים

פרופ' יואב גנזך, ניהול

פרופ' דורון שמילוביץ, הנדסה

ד״ר משה פרנס, רפואה

פרופ׳ רועי קרייטנר, משפטים

פרופ׳ אסף פינקוס, אומנויות

 


ועדת ביקורת

ועדת הבקורת של הארגון מבקרת את פעולות הועד ונותנת דו"ח על החלטותיה בפני האסיפה הכללית הרגילה.

ועדת הבקורת רשאית להמליץ על שינויים כראות עיניה, והיא משמשת גם כבית דין של הארגון במקרים של תביעות, במקרים של בירורים בין חברים ועוד. תקופת כהונתה הרגילה של ועדת הבקורת היא שנתיים. חברי ועדת הבקורת בוחרים באחד מתוכם כיו"ר הועדה.

 חברי ועדת הבקורת (נבחרו בתשע״ח): ד״ר הילה שמיר (משפטים), פרופ׳ יונתן גוטשטיין (מדעי החברה) ופרופ׳ יחיאל קלר (מדעי החברה)

 חברי הארגון מוזמנים לפנות אל הועדה במידת הצורך.

 


ועדת בחירות

בשנת קיום בחירות (אחת לשנתיים) בוחרת האסיפה הכללית השנתית ברוב קולות ובהצבעה גלויה ועדת בחירות בת שלושה או חמישה חברים.

ועדת הבחירות שולחת לחברי הארגון הודעות על מועד הבחירות ,את רשימת המועמדים שהוצעו וכן הוראות על סדרי ההצבעה, מועד הבחירות וצורת ההצבעה.

לאחר תום הבחירות וספירת הקולות מסכמת ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות ומאשרת אותן.

ועדת הבחירות דנה בערעורים, אם יש כאלה, ומודיעה על תוצאות הבחירות.

תקנות הבחירות מצויות בתקנון ארגון הסגל האקדמי הבכיר של אוניברסיטת תל-אביב.

חברי הועדה שנבחרו בתשע"ו הם: פרופ' אלברטו ספקטורווסקי, פרופ׳ הדס מנדל ופרופ' רפי חסין.


 האתר תואם את תקנות הנגישות