ביטוחים

- הסבר לסגל החדש על הביטוחים המוצעים דרך הארגון

ביטוח חיים ריסק - באמצעות האוניברסיטה, לא דרך ארגון הסגל הבכיר

חבר הסגל האקדמי בכל המסלולים (פרט לחברי סגל המועסקים על פי ההסכם הקליני ומורים מן החוץ) מבוטח בביטוח חיים "מגדל" ריסק. סכומי הביטוח והפרמיות מתעדכנים כל חודש בהתאם למדד, והם מפורסמים על ידי מדור משכורת. האוניברסיטה משתתפת ב-50% מעלות הפרמיה של ביטוח החיים. תוקף הביטוח עד גיל 75. ההצטרפות היא עד גיל 65. 

- ביטוח בריאות וביטוח סיעודי 

- ביטוח מחלות קשות בחברת איילון

- ביטוח שיניים בחברת הראל (דקלה)