לקראת פרישה

- יעוץ פנסיוני לקראת פרישה

- חוברת "לקראת פרישה 2016"

- מצגת יחידת תשלומי שכר

- מצגת קצבה מוכרת

- הסכם הביניים - השבת כספי קופת תגמולים

- נציב קבילות גמלאים

- הסכם פנסיה 2016 (אוניברסיטת ת"א)

- אישור הממונה להסכם הפנסיה

- הסכם קיבוצי בעניין פנסיה תקציבית לסגל האקדמי הבכיר

 

- הוראה בהתנדבות

ארגון הסגל האקדמי הבכיר הגיע להסדר עם הנהלת האוניברסיטה בעניין תנאי הוראת גמלאים בהתנדבות. בתאום עם אגף משאבי אנוש, אנו מבקשים מגמלאים המלמדים בהתנדבות לפנות למזכירות הפקולטה שלהם על מנת למלא טופס התנדבות גמלאים, טופס החזר הוצאות נסיעה ועל מנת להסדיר ביטוח תאונות אישיות.  

- טופס בקשת נסיעה לגמלאים