תנאי עבודה

- מדריך לסגל האקדמי

- פנסיה תקציבית - קופת התגמולים

- קופת התגמולים של העובדים האקדמיים באוניברסיטת תל אביב עוברת למנורה מבטחים

-  הודעה על השלמת העברת ניהול קופת הגמל למנורה מבטחים

- פנסיה צוברת

- הצעת מנורה-מבטחים

- יעוץ פנסיוני במימון הועד

 

- קרן השתלמות

- הצעת מנורה-מבטחים

- מיטב ד"ש

הקרן מציעה לחברים הפעילים והגמלאים דמי ניהול בגובה 0.6%. 

 

- בדיקות תקופתיות

בדיקות רפואיות תקופתיות מהוות אמצעי חשוב ביותר לאיתור גורמי סיכון שכיחים באוכלוסייה ולזיהוי מחלות בשלבים מוקדמים . משום כך, יש חשיבות רבה לבדיקה התקופתית. להזכירכם, הנהלת האוניברסיטה מסייעת אחת לשנה במימון סל הבדיקות לעובדים מגיל 45 ומעלה .סכום ההשתתפות מטעם האוניברסיטה עומד כיום על סך של עד 340 ₪ לעובדים פעילים, ו-170 ₪ לגמלאים.

פנייה למכון הסקר, תיאום יום הבדיקות והתשלום עליו ייעשו ישירות ע"י העובד/ת על פי בחירה.

רשימת המכונים, כתובותיהם ופרטי ההתקשרות מצויים במדור רווחה באגף משאבי אנוש .

למימוש הטבת החזר הבדיקה, יש להגיש קבלה מקורית או העתק נאמן למקור, בציון שם העובד וסוג הבדיקה למדור הדרכה ורווחה, לידי דרורית אביב .בהתאם לסכום הקבלה, העובד יזוכה בשכרו.

סכום זה הינו הטבה ולכן ייחשב לזקיפת מס.